การพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 (PBL) รุ่น 2 การจัดทำเเผนการเรียนรู้

By | March 9, 2013 |

 

วัน ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนจำนันสายเจริญ -โรงเรียนบ้านขยูง -โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ -โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว การพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ ทักษะศตวรรษที่ 21 (PBL) รุ่น 2 การจัดทำเเผนการเรียนรู้

 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply